Jyväskylän­ AG-Kiinteistöt Oy

Luotettavaa kiinteistönvälitystä vuodesta 1993

Kiinteistöarviointi

Erikoisalana toimitilojen arvioinnit

Jyväskylän AG-Kiinteistöt Oy tarjoaa asiantuntevaa palvelua kaikissa kiinteistöarviointiin liittyvissä asioissa. Toimistomme sijaitsee keskeisellä paikalla Jyväskylän keskustassa, mistä harjoitamme arviointia koko Suomen alueella. Pääpaino on kuitenkin Keski-Suomessa. Ota yhteyttä ja kerro, miten voimme palvella!

Yrittäjä Kari Mustosella on työkokemusta kiinteistöarvioinnista jo neljältä vuosikymmeneltä. Hän on yksi harvoista alueen auktorisoiduista kiinteistöarvioitsijoista AKA yleisauktorisoitu. AKA-kokeen hän suoritti vuonna 2002. Lisäksi rakennusinsinöörin koulutus ja erilaiset arviointikoulutukset ovat edellytyksenä AKA-pätevyydelle. Suomessa on noin 200 henkilöä, joille on myönnetty AKA-pätevyys. AKA-järjestelmää valvoo ja ylläpitää Keskuskauppakamari.

Mitä kiinteistöarviointi on ja miksi tulisi käyttää AKA-arvioijaa?

Kiinteistöarvioinnissa asiantuntija antaa perustellun näkemyksensä kiinteistön tai kiinteistöön kohdistuvan oikeuden arvosta sekä kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön osakkeen arvosta.

Suomessa ei pääsääntöisesti lainsäädännön puolesta edellytetä, että arvioitsijan olisi oltava auktorisoitu. Kiinteistörahastolaissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoitusrahastolaissa ja kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on mainittu ne tilanteet, jolloin on käytettävä nimenomaan KHK-arvioitsijaa, jonka käytännössä on oltava myös AKA (Y). Jos haluat varmistaa, että saat laadukkaan ja ammattimaisen arviolausunnon, niin huomioi seuraavat asiat:

  • AKA-arvioija noudattaa Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnan sääntöjä ja sen antamia ohjeita ja määräyksiä
  • Hän noudattaa hyvää kiinteistöarviointitapaa ja kansainvälistä arviointistandardia
  • Hän kouluttautuu jatkuvasti
  • Hänen toimintaansa valvotaan

Puolueetonta kiinteistöarviointia

AKA-arvioijan näkemystä tarvitaan määritettäessä puolueettomasti kiinteistön arvoa esimerkiksi vaativimpien kiinteistökauppojen yhteydessä. Usein arvioita tarvitaan myös vakuustarkasteluja varten, tilinpäätöksiin, osituksiin ja perinnönjakoon sekä riitatilanteisiin. Julkishallinto käyttää usein kiinteistöarvioita ennen kaupasta päättämistä välttääkseen EU-lainsäädännössä määritellyt kielletyt yritystuet. Julkisesti noteeratuilta yhtiöiltä edellytetään, että niiden kiinteistöomaisuutta arvioidaan jatkuvasti.

Arviokirja tai arviolausunto

Työn tuloksena syntyvää arviolausuntoa esitetään kiinteistöarvion tilaajalle ja muille mahdollisille arvion käyttäjille. Siinä tulee kertoa kiinteistöarvioinnin todellisen ymmärtämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Yleensä määritettäväksi pyydetään markkina-arvo. Lausunnon luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden takia siitä tulee ilmetä tehtävän määrittely, tarkoitus ja käyttötarkoitus. Lisäksi AKA-arviolausunnossa tulee ilmoittaa kaikki oletukset, erityisoletukset, olennaiset epävarmuudet sekä rajoittavat ehdot ja olosuhteet, joilla on suora vaikutus kiinteistöarviointiin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse
kari mustonen